top of page

Ψυχολογικές δυσκολίες

Στο ψυχοθεραπευτικό μου γραφείο παρέχω  υπηρεσίες ατομικής  ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής ενηλίκων.
Θα αναφερθώ ενδεικτικά σε ορισμένα ψυχολογικά προβλήματα που μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο μίας ψυχοθεραπευτικής διαδικασίας.
Ψυχιατρικές διαταραχές

Συμβουλευτική γονέων

Ενδυνάμωση εαυτού

 

 • Χαμηλή αυτοεκτίμηση

 • Αναστολές στην εκπλήρωση των επιθυμιών

 • Αίσθημα αδιεξόδου στην καθημερινότητα

 • Υπαρξιακές αναζητήσεις

 • Μοναξιά

 • Αρνητική εικόνα σώματος

 • Αίσθημα διαφορετικότητας

 • Ζητήματα ταυτότητας 

 

 

 

 • Προβλήματα στην επικοινωνία με τον/την σύντροφο

 • Ενδοοικογενειακή βία

 • Στρες στην εργασία 

 • Ενδοοικογενειακές συγκρούσεις / διαφορές

 • Δυσκολίες στην εγγύτητα με φίλους και παρέες

 • Εμπόδια στην επικοινωνία με τους άλλους

 

 

 

 

 • Χωρισμός, αποχωρισμός, διαζύγιο

 • Διεργασία πένθους

 • Ψυχιατρικές και οργανικές ασθένειες στον εαυτό ή στην οικογένεια 

 • Απώλεια εργασίας

 • Οικονομική απώλεια ή αίσθημα απειλής επικείμενης οικονομικής καταστροφής

 

                      

 • Κατάθλιψη

 • Αγχώδεις διαταραχές

 • Ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή

 • Διαταραχές του ύπνου

 • Διαταραχές πρόσληψης  τροφής

 • Ψυχοσεξουαλικές διαταραχές 

 • Διαταραχές προσωπικότητητας

 • Διαταραχές ελέγχου των παρορμήσεων

 • Διπολική διαταραχή

 • Φάσμα ψυχωσικών διαταραχών

 • Συζυγικά προβλήματα

 • Διαζύγιο

 • Απώλειες στην οικογένεια

 • Παιδοψυχιατρικές διαταραχές

 • Αναπτυξιακές διαταραχές

 • Διαταραχές της συμπεριφοράς

 • Bullying (σχολικός εκφοβισμός)

 • Διαχείριση πένθους στο παιδί

 • Εφηβεία 

Χρόνιες δυσκολίες με τον εαυτό
Διαπροσωπικές δυσκολίες
 Στρεσογόνα γεγονότα ζωής

 

 

 

 • Κατανόηση προσωπικής ιστορίας

 • ​Αναγνώριση τραυματικών γεγονότων ζωής

 • Επαφή με τα συναισθήματα

 • Αυτογνωσία

 • Ενδυνάμωση αυτοεκτίμησης

 • Δεξιότητες λήψης αποφάσεων

 • Κινητοποίηση και στόχοι εαυτού

 

Ψυχολογικές θεραπείες

Η ψυχοθεραπεία είναι ένα μαγικό ταξίδι αυτογνωσίας στα άδυτα της ανθρώπινης ψυχής

Εδώ  αναφέρομαι επιγραμματικά στις ψυχοθεραπευτικές  μεθόδους που ακολουθώ. Φυσικά κάθε θεραπευτική σχέση είναι μια ενδιαφέρουσα

δοκιμασία, τόσο για τον θεραπευόμενο όσο και για τον θεραπευτή. Οι θεραπευτικές τεχνικές πάντα προσαρμόζονται στις μοναδικές ανάγκες και την προσωπικότητα του κάθε θεραπευόμενου.    

Η ψυχοθεραπεία περιλαμβάνει τη θεραπεία των ψυχικών και διαπροσωπικών προβλημάτων  μέσω της χρήσης ψυχολογικών μεθόδων.

 

Ο  διάλογος ανάμεσα στον θεραπευτή και τον θεραπευόμενο αποτελεί την "καρδιά" της θεραπείας.

 

Ο ψυχοθεραπευτής πρέπει κατά τον νόμο να είναι  ψυχίατρος ή ψυχολόγος και να έχει εκπαιδευθεί σε μια ειδική ψυχοθεραπευτική προσέγγιση (π.χ.ψυχαναλυτική, γνωσιακή-συμπεριφορική, πελατοκεντρική, συστεμική, οικογενειακή). 

 

Κατά την διάρκεια της ψυχοθεραπείας ο θεραπευόμενος διερευνά και μαθαίνει να αναγνωρίζει τα συναισθήματα, τις σκέψεις, τα συνειδητά και ασυνείδητα κίνητρα της συμπεριφοράς του, την βαρύτητα και την επιρροή της ιστορίας του,  προκειμένου να προσαρμόζεται και να λειτουργεί στην ζωή του πιο αποτελεσματικά.      

 

Στόχος της ψυχοθεραπείας είναι η ενίσχυση της αίσθησης του “ευ ζήν” ("well-being"). 

Γνωσιακή Ψυχοθεραπεία
    

 

 • Η γνωσιακή ψυχοθεραπεία είναι μία βραχείας διάρκειας θεραπεία

 

 • Έχει ξεκάθαρους θεραπευτικούς στόχους

 

 • Η θεραπευτική σχέση είναι συνεργατική

 

 • Ο θεραπευόμενος καλείται να εκτεθεί στις καταστάσεις που τον πιέζουν και αποφεύγει με στόχο να μάθει να σκέφτεται διαφορετικά

 

 • Ο θεραπευτής ζητά εβδομαδιαίες ασκήσεις από τον θεραπευόμενο για να ενισχύσει το θεραπευτικό αποτέλεσμα  

 

 • Αποτελεί σήμερα μία από τις αποτελεσματικότερες θεραπευτικές   μεθόδους για την κατάθλιψη, το άγχος, τις διαταραχές  πρόσληψης τροφής, τις ψυχοσεξουαλικές διαταραχές, τις διαταραχές προσωπικότητας, τις διαπροσωπικές δυσκολίες κ.α.

Η σκέψη ως μοχλός αλλαγής

Ο  τρόπος με τον οποίο ένα άτομο σκέφτεται, συνθέτει πίστεις για τον εαυτό του, τα συμπτώματά του, τους άλλους, το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον του, καθώς και η συνεχόμενη  διαδικασία με την οποία δημιουργεί νόημα για τις καταστάσεις που του συμβαίνουν στην ζωή του είναι ο πυρήνας  της γνωσιακής ψυχοθεραπείας. Η αλλαγή του τρόπου της σκέψης αποτελεί  τον απόλυτο θεραπευτικό στόχο. 

Η συμβουλευτική είναι μία ψυχολογική προσέγγιση υποστηρικτικού περιεχομένου που στοχεύει στην αντιμετώπιση συγκεκριμένων δυσκολιών ενός ατόμου.

 

Μέσω της σχέσης αποδοχής και εμπιστοσύνης ανάμεσα στον σύμβουλο και τον συμβουλευόμενο, γίνεται μια αμοιβαία προσπάθεια διερεύνησης και κατανόησης των τωρινών προβλημάτων του δεύτερου και των επιπτώσεων στη ζωή του.

Οι στόχοι της συμβουλευτικής περιλαμβάνουν την ενίσχυση της δυνατότητας λήψης αποφάσεων, επίλυσης προβλημάτων, διαχείρισης κρίσεων,  της αυτογνωσίας, της αυτοεκτίμησης του ατόμου, κ.α. 

Η συμβουλευτική υποστήριξη γονέων στοχεύει στην αντιμετώπιση συγκεκριμένων δυσκολιών μέσα στην οικογένεια.

 

Οι δυσκολίες μπορεί να σχετίζονται με την ψυχολογική κατάσταση του γονέα (π.χ. κατάθλιψη, στρές, αίσθημα ανημπόριας στον γονεϊκό ρόλο), την σχέση μεταξύ των γονιών (π.χ. εντάσεις, βία, επικείμενο διαζύγιο, χωρισμός), την σχέση μεταξύ των παιδιών (π.χ. ζήλια, αμφιθυμία, επιθετικότητα), ένα τραυματικό γεγονός που πλήττει όλη την οικογένεια (π.χ. αρρώστια, θάνατος, αλλαγή συνθηκών ζωής) ή με την ψυχική κατάσταση του παιδιού (π.χ. ζητήματα προσωπικότητας, αρνητικές συμπεριφορές, μαθησιακές δυσκολίες, παιδοψυχιατρικές διαταραχές) .

Ατομική Ψυχοθεραπεία

Συμβουλευτική

Υποστήριξη γονέων

bottom of page